ถึงแม้การตรวจสุขภาพทั่วไปจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกท่านควรจะต้องตรวจ ซึ่งการตรวจสุขภาพนั้นจะมีแพคเกจการตรวจสุขภาพโดยรวม ซึ่งรวมโปรแกรมตรวจที่สำคัญเอาไว้อย่างครบถ้วน แต่จะมีเพียงบางโปรแกรมการตรวจเท่านั้นที่แยกออกมา ซึ่งโปรแกรมตรวจที่แยกออกมานั้น จะสามารถตรวจหรือไม่ตรวจได้ตามต้องการ และจะมีบางโปรแกรมที่คุณหมอส่วนใหญ่ไม่แนะนำให้ตรวจ เนื่องจากจะมีโอกาสเกิดความผิดพลาดค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นไปดูโปรแกรมการตรวจที่คุณหมอไม่แนะนำให้ตรวจกันเลยว่า มีอะไรบ้าง 

โปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไปที่คุณหมอไม่แนะนำ  

  • การตรวจสุขภาพ ด้วยการเอกซเรย์ปอด : จะเป็นการตรวจสุขภาพทั่วไป ที่มีโอกาสให้ผลผิดพลาดค่อนข้างสูง ซึ่งจะก่อให้เกิดความวิตกกังวลได้ง่าย และยังเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ถ้าหากต้องไปตรวจเพื่อเป็นการยืนยันเพิ่มเติมอีกด้วย 
  • การตรวจเพื่อคัดกรอกโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก : ด้วยการตรวจระดับสารพีเอสเอในเลือด ถ้าหากมีการตรวจผลผิดพลาด อาจจะทำให้ต้องเขารับการตรวจซ้ำซ้อน เช่น การตัดชิ้นส่วนเนื้อไปตรวจหามะเร็ง ที่จะเพิ่มภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากแผลได้อีกด้วย 
  • การตรวจวัดระดับกรดยูริกในเลือด : สำหรับการตรวจในลักษณะนี้ ค่อนข้างได้ผลการตรวจที่ไม่แน่นอน และยังมีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับยาลดกรดยูริกเกินความจำเป็น ซึ่งเป็นบ่อเกิดความเสี่ยงต่อการแพ้ยาขั้นรุนแรง และเสี่ยงถึงชีวิตได้เลยทีเดียว 
  • การตรวจระดับบียูเอ็นในเลือด : จะเป็นการตรวจที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ต่อการคัดกรองภาวะไตเสื่อมได้ 
  • การตรวจเอนไซม์ในตับ : จะยังไม่พบประโยชน์ของการตรวจคัดกรองในคนปกติ ดังนั้นการตรวจชนิดนี้จึงไม่ใช่รายการตรวจสุขภาพทั่วไปที่จำเป็น และเป็นประโยชน์ 
  • การตรวจระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด : จะเป็นการตรวจที่มีประโยชน์ต่อการประเมินความเสี่ยงของโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดน้อยเป็นอย่างมาก 
  • การตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในเม็ดเลือด : ปกติแล้วแพทย์จะใช้ในการติดตามผลการรักษา รวมทั้งการกลับไปเป็นโรคซ้ำ ในโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และลำไส้ตรง 

ถึงแม้ว่าการตรวจสุขภาพจะมีอยู่หลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ยังช่วยให้ทุกท่านสามารถรับรู้ได้ถึงความเสี่ยง และสามารถรักษาโรคที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที แต่ความจริงแล้วทุกท่านไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพทั่วไปในทุกรูปแบบ ด้วยความที่มีข้อจำกัดอยู่หลายปัจจัย ทั้งเรื่องของเวลา หรืองบประมาณ และที่สำคัญการตรวจสุขภาพบางรายการยังไม่จำเป็น และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการรักษา ดังนั้นควรจะเลือกเฉพาะรายการที่สำคัญ หรือเลือกแพคเกจที่เหมาะสมกับตัวเรา เพื่อที่จะตรวจสุขภาพได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น