รับซื้อ rolex มือสอง

อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่า เมื่อซื้อสินค้าใดๆ ก็ตาม ก็มักมีการรับประกันสินค้าพ่วงมาด้วย แต่การรับประกันสินค้านี้ก็มีเงื่อนไขที่คุณต้องทราบด้วยเช่นกัน เพราะเงื่อนไขเหล่านี้ คือ เงื่อนไขที่จะไม่รับประกันสินค้าหากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ก็ตาม ที่ทางร้านได้แจ้งไว้ ดังนั้น หากคุณไม่ทราบหรือไม่ได้อ่านเงื่อนไขเหล่านี้ รับรองได้เลยว่าคุณเสียเปรียบแน่นอน ดังนั้น บทความนี้เราจึงได้รวบรวมเงื่อนไขการรับประกันสินค้าของร้านรับซื้อ rolex มือสองมาฝาก ว่าส่วนใหญ่แล้วเงื่อนไขการรับประกันสินค้าของร้านรับซื้อ rolex มือสองจะครอบคลุมและไม่ครอบคลุมส่วนใดบ้าง

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าของร้านรับซื้อ rolex มือสอง

  • ร้านรับซื้อ rolex มือสอง จะยกเลิกการรับประกันหากเกิดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ หรือผิดวิธีและการใช้งานในเชิงพาณิชย์จากการทดลองและนำไปสาธิต
  • ร้านรับซื้อ rolex มือสอง จะยกเลิกการรับประกันหากมีการตรวจซ่อม ดัดแปลง ต่อเติมแก้ไขทุกกรณี โดยไม่แจ้ง และได้รับการอนุญาตจากทางร้าน จนเกิดความเสียหายก่อนนำส่งมายังทางร้าน (รวมถึงการเปลี่ยนกรอบ สายนาฬิกา  หรือตกแต่งอย่างอื่นเพิ่มเติม)
  • ร้านรับซื้อ rolex มือสอง จะยกเลิกการรับประกันหากเกิดความเสียหายอันเกิดจากความประมาท เลินเล่อ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือเจตนาทำให้เสียหาย การปรับ ดัดแปลงตัวเครื่องหรืออะไหล่ หรือใช้สินค้าในสถานที่ไม่เหมาะสมทั้งอุณหภูมิ/ความชื้น การใช้งานผิดวิธีนอกเหนือจากคู่มือ เช่น ใช้งานขณะที่ตัวนาฬิกาเปียกน้ำ เช่น กดตั้งเวลา กดดูไฟ หรืออะไรก็ตามที่ทำให้น้ำเข้าเป็นผลทำให้ช็อต ตัวเลขดิจิตอลขาด ระบบเข็มหยุดเดิน หยุดทำงาน ทางร้านจะถือว่าไม่ได้อยู่ในประกัน
  • ร้านรับซื้อ rolex มือสอง จะยกเลิกการรับประกันหากความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อัคคีภัย ตกน้ำ ความชื้น อุณหภูมิ ถูกสารเคมี อุบัติเหตุใดๆ หรือการกระทำของสัตว์ชนิดต่างๆ
  • ร้านรับซื้อ rolex มือสอง จะยกเลิกการรับประกันหากความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า / อายุการใช้งานของนาฬิกา เช่น สีถลอก สายเหลือง สายเปื้อน ไม่ครอบคลุมประกัน

และกรณีสุดท้าย ที่ร้านรับซื้อ rolex มือสอง จะยกเลิกการรับประกัน คือ การขอเปลี่ยนรุ่น เนื่องจากไม่ชอบแบบ ไม่ชอบสี ใส่แล้วไม่สวย ไม่ถูกใจ นาฬิกาเล็กไป หรือใหญ่ไป ไม่พอดีกับข้อมือนั่นเอง เพราะก่อนออกจากร้าน หรือก่อนซื้อคุณต้องตัดสินใจมาแล้ว ฉะนั้น หากจะมาเปลี่ยนเพราะกรณีแบบนี้ทางร้านไม่รับเปลี่ยนไม่รับเคลมทั้งสิ้น